Warning: Creating default object from empty value in /home/juniwersytet/ftp/cp/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 317

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Niedziela. 28 sierpnia 2016. Imieniny Obchodzą: Adelina, Aleksander, Aleksy, Augustyn, Patrycja, Sobiesław, Stronisław.

„Nabór Trenerów Osiedlowych”

Email Drukuj PDF

 

„Nabór Trenerów Osiedlowych”

 

Urząd Miasta w Jaśle rozpoczyna nabór osób, które pracować będą w okresie od
01.07.2016 r. do 27.08.2016 r. jako „Trenerzy Osiedlowi” na następujących osiedlach: Sobniów - Górka Klasztorna, Mickiewicza, Śródmieście, Gamrat, Rafineria, Kopernika, Hankówka, Ulaszowice - Brzyszczki.

Szukamy 8 osób, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy - zlecenia.

Kandydat powinien być :

 • Øosobą pełnoletnią,
 • Øposiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • Øposiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Øpreferowane wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie fizyczne) oraz uprawnienia instruktorskie lub trenerskie
  w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu, będą dodatkowymi atutami,
 • Øsumienny, odpowiedzialny, uczciwy i kreatywny.

Kandydat pracować będzie w wymiarze 16 godzin tygodniowo na wytypowanych boiskach
i terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Jasła, w dni powszednie oraz
w soboty.

 

Szczegółowy zakres obowiązków:

1. Organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży z danego osiedla oraz próba przyciągania młodzieży z innych osiedli nie objętych Programem.

2. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa.

3. Zajęcia muszą być ciekawe i zróżnicowane (nie można skupiać się tylko i wyłącznie na jednej dyscyplinie sportu).

4. Dbanie o właściwe zachowanie, propagowanie zachowań „prawdziwego kibica” podczas zawodów.

5. Kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie.

6. Kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci
i młodzieży.

7. Pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program.

8. Organizacja wspólnie z innymi trenerami rozgrywek sportowych oraz turnieju
na zakończenie programu.

 

Do dnia 03.06.2016 roku osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy
o złożenie następujących dokumentów:

 • Øpodanie o przyjęcie do pracy
 • ØCV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą
 • Økopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu
 • Øpisemną propozycję form pracy oraz dyscyplin sportowo – rekreacyjnych możliwych do realizacji na wskazanym boisku, w tym propozycję lokalizacji boiska na którym realizowany byłby Program.

 

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12”.

 

- „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią”.

 

Kompletne dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta
w Jaśle, pok. 19. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Trener Osiedlowy”.

 

Telefon kontaktowy: 13 448 63 41.

 

Dodatkowe informacje:

 1. aplikacje otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 2. kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne,
 3. kandydaci wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową lub telefoniczną (tylko w przypadku większej ilości podań),
 4. informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną wysłane drogą mailową.

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                               Ryszard Pabian

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta Jasła

Poprawiony: piątek, 13 maja 2016 08:19

Witamy

Email Drukuj PDF

Witamy:

Na stronie Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a.


To miejsce, gdzie każdy mieszkaniec Miasta Jasła będzie mógł uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie przemocy domowej, uzależnienia od alkoholu, środków odurzających i współuzależnienia.

Przy Centrum oprócz działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonować będzie Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz osób doznających przemocy. Oferujemy Państwu grupy wsparcia, poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne a także mediacje rodzinne.

Dokonywanie konstruktywnych zmian w życiu okazuje się często trudne - szczególnie jeśli w samotności przeżywamy zaistniały problem. Warto skorzystać z możliwości rozmowy z drugą osobą - neutralną i bezstronną, która dzięki wiedzy i umiejętnościom pomoże zrozumieć niejasną sytuację, trudną relację, przykre doświadczenia i przeżywane emocje.

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości…

Zapewniamy dyskrecję i pełną anonimowość.