• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Niedziela. 17 grudnia 2017. Imieniny Obchodzą: Florian, Jolanta, Łazarz, Olimpia, Warwara, Żyrosław.

Rozporzadzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Email Drukuj PDF
Więcej…

Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Email Drukuj PDF
Więcej…

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wsprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Email Drukuj PDF
Więcej…

Rozporządzenie "Niebieska Karta"

Email Drukuj PDF
Więcej…