• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Niedziela. 17 grudnia 2017. Imieniny Obchodzą: Florian, Jolanta, Łazarz, Olimpia, Warwara, Żyrosław.

Ustawy:

Uchwała Nr XXXVIII/384/2016 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Drukuj PDF

Więcej…

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Drukuj PDF
Więcej…

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Drukuj PDF
Więcej…

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Drukuj PDF
Więcej…