• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Piątek. 14 grudnia 2018. Imieniny Obchodzą: Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion.

Email Drukuj PDF

1. Placwka Opiekuczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego
?Orodek Pomocy Rodzinie i Szkole ARKA MODYCH" Jaso, ul. Krasiskiego 4.

Czynna od poniedziaku do czwartku, w godz. 12.00 do 18.00 , a w pitek w godz. 9.00 do 15.00,
telefon. 13 446 3381.

wietlica prowadzona jest przez Parafialny Oddzia Akcji Katolickiej Parafii w. Stanisawa BM. wietlica prowadzi zajcia z elementami socjoterapii,arteterapii i terapii pedagogicznej oraz zajcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej, jak rwnie zajcia plastyczno-techniczne i sportowe. wietlica prowadzi dziaania pomocowe dziecku wychowujcemu si dysfunkcyjnym rodowisku wychowawczym, ktre zaburza jego prawidowy rozwj w sferze intelektualnej, emocjonalnej i spoecznej.

2. wietlica ?RADOSNA PRZYSTA" Jaso, ul. Szopena 1.

Czynna od poniedziaku do pitku, w godz. 14.00 do 18.00., telefon 13
448 1115.

wietlica prowadzona jest przez Stowarzyszenie w. Antoniego w Jale. wietlica zapewnia pomoc i opiek nad dziemi i modzie. Prowadzi dziaalno rekreacyjn, sportow i turystyczn, jak rwnie prowadzi zajcia kompensacyjne i profilaktyczne.

3. wietlica socjoterapeutyczna ?CZARODZIEJE" Jaso, ul. Kociuszki 45.

Czynna od poniedziaku, roda, czwartek i pitek, w godz. 12.00 ? 16.00,
telefon 13 446 7976.

wietlica prowadzona jest przez Polski Komitet Pomocy Spoecznej Stowarzyszenie Charytatywne, Zarzd Miejski w Jale. wietlica zapewnia opiek wychowawcz nad dziemi poza godzinami nauki w szkole oraz tworzy warunki do nauki wasnej, zagospodarowania i wypeniania czasu wolnego, aktywnego wypoczynku, rozwoju
zainteresowa i umiejtnoci z potrzebami indywidualnymi dzieci. W ramach funkcjonowania wietlicy ?Czarodzieje" realizowane s zajcia socjoterapeutyczne, relaksacyjne, teatralne, profilaktyczno-edukacyjne,
ruchowe, muzyczne, komputerowe, plastyczne, przyrodnicze oraz dydaktyczno-wyrwnawcze.

4. wietlica na os. Kopernika, Jaso, ul. Baczyskiego 15 lokal 25.

Czynna od poniedziaku do pitku w godz. 12.00 ? 18.00., telefon 13 4467976.

wietlica prowadzona jest przez Polski Komitet Pomocy Spoecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarzd Miejski w Jale. wietlica tworzy dzieciom warunki do prawidowego organizowania wolnego czasu poprzez rozwijanie zainteresowa, zaspokajanie podstawowych potrzeb. W ramach funkcjonowania wietlicy prowadzone
s zajcia edukacyjne, terapeutyczne i rozwojowe.

Poprawiony: czwartek, 09 lutego 2012 10:11